انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث قانونی آن ها در کارگزاری دارا

فرآیند انتقال سهام عدالت متوفیان در کارگزاری دارا

مقدمه:
سهام عدالت یکی از سیاست های حمایتی و اقتصادی دولت از اقشار مختلف جامعه است. این طرح از دولت نهم آغاز شد و به عنوان نوعی یارانه به وسیله شرکت های تعاونی استانی به متقاضیان اختصاص یافت. در طی سال های گذشته، به دلیل فوت بسیاری از صاحبان این نوع سهام، سهام این اشخاص بلا تکلیف مانده است و بسیاری از وراث قانونی، متقاضی دریافت سهام عدالت متوفیان خود هستند. طبق اعلام سازمان بورس اوراق بهادار فرآیند انتقال سهام عدالت متوفیان آغاز و کارگزاری دارا به عنوان یکی از متولیان انتقال سهام عدالت به وراث انتخاب شده است.

فرآیند انتقال سهام عدالت متوفیان در کارگزاری دارا

مراحل انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث قانونی آن ها:

مرحله اول: ورود به درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه
یکی از وراث متوفی می بایست به درگاه یکپارچه ذینفعان سرمایه به نشانی https://ddn.csdiran.ir مراجعه و مطابق با تصویر زیر، در بخش "امور سهام عدالت متوفی" کد ملی، تاریخ تولد، و تاریخ فوت متوفی را داخل سامانه وارد نماید تا نسبت به این موضوع که آیا زمان تشکیل پرونده متوفی فرا رسیده است یا خیر و اینکه متوفی دارای چه دارایی می باشد، اطلاع حاصل نمایید. درصورت تائید زمان تشکیل پرونده وراث می توانند به یکی از شعب کارگزاری دارا مراجعه نمایند. همچنین، پس ازتشکیل پرونده در یکی از شعب کارگزاری، امکان پیگیری پرونده از طریق بخش "استعلام وضعیت پرونده" در درگاه یکپارچه برای تمامی وراث، قابل مشاهده خواهد بود.
مرحله دوم: مراجعه حضوری به یکی از شعب کارگزاری دارا
همانطور که گفته شد پس از تایید پرونده یکی از وراث متوفی به نمایندگی از سایر وراث، با در دست داشتن مدارک ذیل می تواند به یکی از شعب کارگزاری دارا مراجعه نماید.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت درخواست:
  • تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه متوفی
  • اصل یا تصویر برابر با اصل کارت ملی و صفحه اول شناسنامه تمامی وراث تعیینی در گواهی حصر وراثت. (با این توضیح که رسید متقاضی کارت ملی و یا گواهی شماره ملی ممهور به مهر سازمان ثبت احوال می تواند جایگزین کارت ملی باشد.)
  • اصل یا تصویر برابر با اصل گواهی حصر وراثت متوفی. (اگر مادر متوفی طبق گواهی انحصار وراثت، یکی از ورثه باشد؛ در این صورت، همراه داشتن شناسنامه مادر و پدر متوفی الزامی است.)
  • در صورتی که متوفی دارای وصیتنامه رسمی باشد که در گواهی حصر وراثت نیز به آن اشاره شده است، أخذ و ارائه اصل یا تصویر برابر با اصل وصیتنامه نیز ضروری می باشد.
  • انتقال سهام عدالت متوفیانی که تاریخ فوت آن ها بعد از تاریخ 1399/05/01 باشد منوط به پرداخت مالیات بر ارث است لذا در این فرض، ضروری است اصل یا تصویر برابر با اصل گواهی پرداخت مالیات بر ارث مندرج به سهام عدالت نیز أخذ و ارائه گردد. شایان ذکر است در صورتی که تاریخ فوت متوفی قبل از تاریخ 1399/05/01 باشد سهام عدالت متوفی معاف از مالیات می باشد و در این فرض احراز پرداخت مالیات موضوعیت ندارد.
در صورتی که ورثه در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند می توانند از طریق کارگزاری دارا نسبت به ثبت نام در سامانه احراز هویت و ثبت نام غیر حضوری اقدام کنند.
ارائه این خدمت توسط کارگزاری دارا به صورت کاملا رایگان می باشد.