سرمایه گذار حرفه ای

سرمایه‌گذار حرفه‌ای کیست؟

هیات مدیره فرابورس ایران، در سال 1401 مصوبه‌ای منتشر کرد که در آن مشخصات یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای؛ چه حقیقی و چه حقوقی؛ به‌صورت کامل شرح داده شده است. طبق این مصوبه یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای می‌بایست حداقل یکی از این شرایط را دارا باشد.

در مورد اشخاص حقوقی احراز حداقل يکی از این شرايط ضروریست:

  1. بانک، بيمه و تمامی نهادهای مالی تحت نظارت سازمان شامل شرکت‌های سبدگردان، کارگزاری ، تامين سرمايه، پردازش اطلاعات مالی، مشاور سرمايه‌گذاری، صندوق‌های سرمايه‌گذاری مشترک يا قابل معامله، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های جسورانه (VC)، صندوق‌های خصوصی (PE) شرکت‌های سرمايه‌گذاری، شرکت‌های ليزينگ، شرکت‌های‌ واسطه‌گری مالی و شرکت‌های پذيرفته شده در يکی از بازارهای شرکت بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران
  2. اشخاصی که حداقل حقوق صاحبان سهام سه سال آخر آن‌ها بيش از 10 ميليارد ريال باشد و يا ميانگين ارزش پرتفوی سه سال آخر آن‌ها (بر اساس ارزش پرتفوی انتهای هر ماه) بيش از 10 ميليارد ريال باشد.
  3. اشخاصی که گردش حساب بانکی آن‌ها طی 6 ماه اخير به ازای هر ماه بيش از 10 ميليارد ريال باشد.
  4. سبدها با دارايی تحت مديريت (AUM) بيش از 10 ميليارد ريال.

در خصوص اشخاص حقيقی هم احراز حداقل يکی از شرايط ذيل ضروری است:

  1. شخصی که مانده حساب يا ارزش ريالی پرتفوی وی طی 6 ماه اخير در انتهای هر ماه مساوی يا بيشتر از 10 ميليارد ريال باشد و يا در 6 ماه اخير، ماهانه به ميزان حداقل 10 ميليارد ريال مجموع ارزش معاملات انجام شده در سمت خريد و فروش وی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران باشد.
  2. دارای يکی از مدارک علمی شامل تحليلگر مالی خبره (CFA)، حسابرسان داخلی (CIA)، حسابداری رسمی مديريت (CMA)، مديريت ريسک مالی (FRM)، مدرک بینالمللی حسابداری ACCA و CPA، اصول بازار سرمايه، تحليلگری، مديريت سبد اوراق بهادار، ارزشيابی اوراق بهادار (درخصوص مدارک حرفهای بازار سرمایه، معادل مدارک پیشین)، جامعه حسابداران رسمی، کارشناس رسمی دادگستری در رشته های بورس و اوراق بهادار، حسابداری و حسابرسی، دارندگان مدرک کارشناسی و بالاتر در تمامی گرایشهای رشته های مدیریت، اقتصاد، ریاضیات مالی، حسسابداری، حسابرسی و مهندسی مالی باشد.
  3. سابقه عضويت در هيأت مديره نهادهای مالی و یا مدیرعاملی نهادهای مالی را داشته باشد.
  4. در يک سال گذشته جمع ارزش اعمال قراردادهای معامله شده (غير از اوراق اختيار فروش تبعی) وی در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران حداقل معادل 10 ميليارد ريال باشد.
  5. سبدها با دارايی تحت مديريت (AUM) بيش از 5 ميليارد ريال.
  6. کارکنان ارکان بازار سرمايه با حداقل يک سال سابقه بيمه (سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس، شرکت مديريت فناوری بورس تهران و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسويه وجوه).
تبصره 1
احراز شرايط سرمايه‌گذار حرفه‌ای توسط شرکت کارگزاری صورت می‌گيرد و کارگزار موظف است پس از احراز شرايط، مستندات احراز شرايط مربوطه را در سامانه فراسا بارگذاری نمايد. کارگزاری موظف است تمهيدات لازم جهت ايجاد دسترسی لازم برای مشتری به نمادهايی که حسب اعلام فرابورس معاملات آن‌ها صرفاً توسط سرمايه‌گذار حرفه ای انجام می‌شود را فراهم نمايد. اعطای دسترسی يا انجام معاملات در نمادهای مذکور برای اشخاصی که حائز شرايط فوق نیستند، وفق مقررات مجاز نخواهد بود.
تبصره 2
در‌صورتی‌که کارگزار پس از احراز شرايط موضوع اين ضوابط تشخيص دهد مستندات ارائه شده برای احراز شرايط فاقد اعتبار بوده، موظف است ضمن اعلام موارد به فرابورس، دسترسی مشتری را به نمادهای مرتبط با مفاد اين ضوابط محدود نموده و از انجام معاملات در نمادهای مذکور خودداری نمايد.
تبصره 3
متقاضيان خريد در معاملات عمده مديريتی از شمول اين ضوابط مستثنی بوده و موارد در اين خصوص وفق دستورالعمل اجرايی نحوه انجام معاملات در فرابورس ايران و ضوابط مربوط به شرايط متقاضيان خريد در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران بررسی خواهد شد.
درصورتیکه پس از مطالعه دقیق دستورالعمل فوق، حائز شرایط "سرمایه گذار حرفه ای" هستید، جهت ثبت و بررسی اطلاعات خود با واحد پشتیبانی کارگزاری دارا به شماره 021-42718000 تماس حاصل نمایید و یا از طریق شماره واتساپ 09129688774 از طریق ارسال پیام با همکاران ما در ارتباط باشید.
ضوابط مربوط به سرمایه گذاران حرفه ای
سرمایه گذار حرفه ای