دستورالعمل اجرایی معاملات برخط

این دستورالعمل براساس بند 2 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار و به منظور ساماندهی زیرساخت الکترونیکی دریافت سفارش از مشتری، ثبت نزد کارگزاری و ارسال آن به صورت برخط (ONLINE) به سامانه های معاملاتی و زیرساخت برخط گروهی، در تاریخ 06/06/1398 به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

آیین نامه ها و دستورالعمل ها
دستورالعمل اجرایی معاملات برخط
راهنمای نرم‌افزار معاملات برخط کارگزاری
ضوابط اجرایی سنجش توانایی مشتری بر خط
آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران
دستورالعمل نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران
دستوالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران
دستورالعمل درج و نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار توافقی فرابورس ایران